Cesco & Miriam's Orlando 2003 vakantie - Weblog
Cesco & Miriam's Orlando 2003 vacation - Weblog




Home » ArchivesArchieven » November 2003 » Thursday, 20 November 2003Donderdag 20 November 2003

[Previous entry: "Thursday, 19 November 2003Donderdag 19 November 2003"] [Next entry: "Friday, 21 November 2003Vrijdag 21 November 2003"]

11/20/2003: "Thursday, 20 November 2003Donderdag 20 November 2003"


The end of our vacation is drawing ever closer and Miriam catches herself more often that her thoughts are already at home as well. It is great to get the reports and read how well things are going back home. Sometimes you’d get the feeling that you’re not really needed at home… LOLHet einde van deze vakantie komt steeds dichterbij en ik betrap mezelf erop dat mijn gedachten ook steeds meer thuis zijn. Heerlijk steeds om te lezen in de verslagen dat het thuis zo goed gaat. Ik krijg soms zelfs het idee dat ik thuis overbodig ben…hihi.

Seaworld logoToday we were caught in a dilemma. No, not an argument or such. But simply whether we should go to Seaworld or not. The reason for that is easily explained. Last time we were here, Seaworld was a big disappointment. A lot of things were closed or shut down, amongst which the biggest crowd pleaser: The Shamu show (Killer Whale show).Vandaag hebben we een beetje in tweestrijd gestaan. Nee, niks geen ruzie hoor. Maar gewoon zullen we wel naar Seaworld gaan of zullen we niet naar Seaworld gaan. De reden hiervan is gemakkelijk uit te leggen. De laatste keer dat we hier waren is Seaworld ons ontzettend tegengevallen. Er waren veel dingen gesloten waaronder de grootste publiekstrekker: de show van Shamu (Orka show).
And after experiencing the disappointment of Universal, we were a bit frightened that Seaworld too would be a disappointment again.En na dit jaar de Universal tegenvaller gehad te hebben waren we een beetje bang dat ook Seaworld weer zou tegenvallen.
We decided to set aside any objections we had and go get tickets for Seaworld. In America you really need to be careful where you go to get your tickets. Before you know it you’re in a Timeshare session somewhere. We had the pleasure of experiencing that once already, and never again for us! But you learn: TOO cheap tickets most likely have too many problems attached. I had won 2 free drink coupons for Arabian Nights (Dinner Show) while we were still in the Netherlands. And those included a list from Billy Boy’s Tickets. And that looked interesting to us. We decided to make a small (?!) detour to get our tickets there. It fitted right in, because we could get donuts at Dunkin’Donuts at the same time. For us their donuts are the best available in the area.We besloten om onze bezwaren aan de kant te zetten en kaartjes te gaan halen voor Seaworld. Je moet hier in Amerika best uitkijken waar je je tickets haalt. Voor je het weet zit je bij een timeshare demonstratie. Dat hebben we dus één keer gehad en dat willen we nooit meer. Maar je leert er weer van: aan TE goedkope kaartjes kleven een hoop bezwaren. Cesco had in Nederland een keer 2 gratis drankjes coupons gewonnen voor Arabian Nights (dinershow). En daar zat ook een lijst bij van Billy Boy’s tickets. Het sprak ons enorm aan. We besloten om een klein (?!) omweggetje te maken en daar onze kaartjes te gaan halen. Kwam mooi uit, konden we gelijk donuts halen bij Dunkin Donuts. Die hebben de allerlekkerste donuts die je krijgen kunt.
Whom are you laughing at?The tickets were priced more than $ 5 less at Billy Boy’s than at the gate. And that times two, you do the math!De prijzen van de tickets waren toch mooi zo’n dikke $5,- goedkoper dan aan de poort. Dat maal twee, nou ja precies!
We also discussed whether we would go to Arabian Nights, but decided against it. The problem is that you are immediately tied to times. After purchasing the tickets we continued to Dunkin’Donuts to put together our little breakfast (donuts, if you hadn’t guessed yet), to subsequently head for Seaworld. We hebben nog staan twijfelen of we ook nog naar Arabian Nights zouden gaan, maar hebben er toch voor gepast. Je bent dan gelijk zo tijdsgebonden. Nadat we kaartjes gehaald hebben zijn we naar Dunkin Donuts gegaan om daar ons ontbijtje samen te stellen (donuts dus), om vervolgens richting Seaworld te vertrekken.

At the parking lot it became very obvious very quickly that today would not be a very busy day. Sociably busy we call that in the Netherlands. You know: just busy enough to not give you the feeling you’re walking in the park by yourselves!Op de parkeerplaats bleek al dat het niet echt druk zou zijn vandaag. Gezellig druk noemen we dat in Nederland. Je weet wel: net druk genoeg om je niet het idee te geven dat je alleen in het park loopt!
With our ticket you have the possibility for a second day free entry. The second day you ónly pay for parking. We had to stand in front of a digital camera, so they could make a picture of each of us. And then we received our ticket, with out photographs printed on them, for an optional second day free. Whether we will actually use it we do not know yet, but if we do not, it’ll still be a nice souvenir for in the scrapbook!Met ons kaartje heb je de mogelijkheid om een tweede dag gratis naar binnen te mogen. Je betaald dán alleen je parkeertoegang. We moesten even voor een camera gaan staan, werd een foto gemaakt. En kregen een kaartje, met daarop onze foto afgebeeld, voor een eventuele tweede dag. Of we er gebruik van maken weten we echter nog niet, maar anders is het een leuk aandenken voor in het album!

Key WestSeaworld immediately made a much nicer impression on us than Universal Studio’s did the previous days. There is a considerable amount of shows en if you want to see them all, you’d better take your time to create a show itinerary. So we took the map and schedule and sat down for a few minutes to enumerate the shows and their times. First we went to the Key West Dolphin Fest. The name already says it all: A dolphin show! They are such gorgeous animals. And they can jump incredibly high too. And cheating, as well! They had to jump over a rope strung across their pool. The first dolphin went limbo dancing underneath and the second grabbed and pulled down the rope, so the others could jump over easily! This show has a danger of getting wet, and so we made sure we were seated in the safe area. There was a woman with a baby in the soak zone and they were, well… SOAKED. We really felt very sorry for the little baby. As a mother one should know better than allowing your child to be soaked with ice-cold water.Seaworld kwam op eerste gezicht al veel prettiger over dan Universal Studio’s de afgelopen dagen. Er worden behoorlijk wat shows gegeven en om alles een beetje te willen zien is het beter om van te voren even alle shows op een rijtje te zetten. Dus we zijn met het plattegrond op schoot er een momentje bij gaan zitten om alle showtijden door te nemen. Als eerste zijn we naar de Key West Dolfin Fest geweest. De naam zegt het al: een dolfijnenshow. Wat een prachtige dieren zijn het toch. En ze kunnen zo ontzettend hoog springen. En vals spelen, dat ook! Ze moesten over een lijn heen springen. De eerste ging limbo dansen en de tweede trok de lijn omlaag zodat de volgende er gemakkelijk overheen kon! Je kon bij deze show ook nat worden en wij waren daarom in de veilige zone gaan zitten. Er zat een vrouw met baby in the soakzone en die waren echt heel erg NAT. Ontzettend zielig vonden wij dat voor de baby. Je zou toch als moeder zijnde beter moeten weten dan je kind zo nat te laten worden met het ijskoude water.
The KrakenMiriam (left) in The KrakenAfter this show we had about an hour’s time to get to the Shamu Stadium. The attractions aren’t too far apart, so that was quite easily done. On our way there we ran in to the Kraken (a Greek mythological sea serpent). It was a truly unique roller coaster. You still were on top of the rails, and thus not hanging underneath, but there is nothing under your feet. I always want a floor under my feet in a ride. So Miriam asked whether I’d mind if she rode it alone. She just HAD to ride it! I took over all her loose gear and went to the exit area where I could see the roller coaster.Na deze show hadden we ongeveer een uurtje de tijd om bij het Shamu Stadium te komen. Alles ligt niet zo heel ver uit elkaar dus was goed te doen. We kwamen onderweg de Kraken tegen (een soort zeeslang uit de mythologie). Het was een hele aparte achtbaan. Je zat wel bovenop de achtbaan, dus hing er niet onder, maar je had niets onder je voeten. Cesco wil altijd graag iets onder zijn voeten hebben. Dus vroeg ik of hij bezwaar had dat ik alleen ging. Ik MOEST er gewoon in! Hij nam mijn losse spullen mee en ging naar het gedeelte waar hij uitzicht had over de achtbaan.
It wasn’t busy at all and Miriam could almost walk right on. She elected not to sit right at the front in this first ride. So she took the third row instead. And she thinks the ride was GREAT! It was scary, but because of that, that much nicer. When she returned I told her she could ride again if she wanted to, which she did of course. This time she did go for the front row seat. Even scarier and thus even nicer! I was able to make some pictures of her. If you wish to purchase the picture they create during the ride, you really have to dig in to your wallet very deeply! They easily charge you $ 15 for a printed picture in a cheap cardboard frame. Truly, those prices are sufficient to deter any but the most determined souvenir collectors.Het was helemaal niet druk en kon vrijwel zo doorlopen. Ik koos ervoor om nu niet helemaal voorin te gaan zitten. Dus zat op de derde rij. En wat was deze achtbaan GAAF! Hij was eng, maar daardoor des te leuker. Toen ik terug kwam zei Cesco dat ik best nog een keer mocht en daar her ik gelijk gebruik van gemaakt natuurlijk. Dit keer ben ik helemaal voorin gaan zitten. Nog enger en nog leuker! Cesco heeft er wat foto’s van gemaakt. Als je de foto wilt kopen die ze vanuit het park maken, nou trek dan maar even goed je portomonee open! Ze vragen gewoon $15,- voor een uitgeprinte foto met een kartonnetje eromheen. Nee, die prijzen zijn echt niet leuk.
By now it really was time to head for the Shamu Adventure. The killer whale show is given in a huge water stadium. At the time we were there they had 6 killer whales. They too are gorgeous animals. And the way the trainers interact with these animals, as if they were their own children. Again in this stadium there are 2 zones, a soak zone (where you really get SOAKING wet) and a safe zone, in which we took a seat. The view may be a little less perhaps, but having to walk through the park, soaked with arctic seawater is much less appealing.Nu werd het langzamerhand echt tijd om naar The Shamu Adventure te gaan. In een enorm stadion werd deze orka show gegeven. Er zijn op dit moment 6 orka’s. Wat een schitterende dieren zijn het toch. En hoe de trainers met de dieren omgaan, net alsof het hun eigen kinderen zijn. Je hebt in het stadion 2 zones, een soak zone (daar kun je ERG nat worden) en een veilige zone, en daar zijn wij gaan zitten. Het uitzicht is dan wellicht iets minder goed, maar doorweekt door het park heen moeten lopen is veel minder aantrekkelijk.

ShamuShamu

They did a lot of tricks and things with the animals. From simple jumps to rolling over while swimming, catapulting a trainer way up in the air from the water, and so on. The funniest part however is still where the largest killer whale floats in the water head down and uses his scooped tail fin to thrust enormous amounts of cold water in to the public. The people at the front were soaked! There is an enormous amount of power in that tail.Er werden allerlei kunsten uitgehaal met die dieren. Van normaal springen, al omrollend zwemmen, de trainer een flink stuk omhoog werpen vanuit het water, nou ja noem maar op. Toch was het leukste nog wel dat de Orka op zijn kop in het water ging hangen en met zijn staart water schepte over het publiek heen. Echt de mensen waren doorweekt! Er zit enorm veel kracht in die staart.

Clydesdale HorseshoeAfter the show we went to the Nautilus Theater by way of the Clydesdale stables (a special horse breed for pulling the Beer wagons, a very beautiful, large breed of horses). There is a kind of small circus show here. The show can be compared in style to the Cirque du Soleil fashion of show. It is so beautiful and cunning that people can perform such acrobatic feats. Na deze show zijn we via de Clydesdale stallen (speciaal paardenras, echt schitterende paarden) naar het Nautilus theater gegaan. Hier wordt een soort kleine circusshow gegeven. Het is een show die je qua inhoud een beetje aan Cirque du Soleil doet denken. Echt zo mooi en zo knap dat mensen zulke acrobatische kunsten kunnen uitvoeren.
Nautilus TheatreBefore the end of the show people were already leaving the theater. By now they were becoming rather familiar. So we looked around a bit, and lo and behold, we saw a lady with a yellow flag in front.Voor het einde van de show gingen er al mensen naar buiten. Die kwamen ons inmiddels al wel erg bekent voor. Even kijken en jawel er liep ook weer iemand met een geel vlaggetje bij.

(This deserves some extra explanation: When we were walking in the Magic Kingdom last week, there was a travel group there, walking behind their hostess, who was carrying a yellow flag. If there is one thing we hate, it is to have to follow some person carrying a flag in order to be able to keep the group together. And then behind that flag a group of cattle animals that faithfully keep following that flag. The hostess then decides what you are and are not going to do that day. We kept running in to that group the entire day. Later when we were visiting the Universal Studio’s, we again ran in to the group and their yellow flag – their faces had grown considerably longer by then, but we would have the same, if we were to follow such a stupid yellow flag all day every day!)(Dat verdient tussendoor even wat extra uitleg: Toen we vorige week in het Magic Kingdom liepen, liep daar ook een reisgezelschap achter hun reisleidster aan die een geel vlagetje omhoog hield. Als ik ergens al de pest aan heb, is het wel achter iemand aan moeten sjokken die een vlag omhoog houd om de groep bij elkaar te houden. En dan komt er achter zo’n vlag een stel kuddedieren die die vlag ook maar gewoon blijven volgen. De reisleidster bepaalt gewoon wat je wel en wat je niet gaat doen. We kwamen die mensen toen echt de hele dag tegen. We waren later in de Universal Studio’s en we kwamen weer het gezelschap met het vlaggetje tegen - De gezichten waren inmiddels al wat langer geworden, maar dat zou ik ook hebben hoor, als ik niets meer zie op een dag dan zo’n geel sullig pest vlaggetje!)
So today was obviously yellow-flag-day again… Those people only get to see what their hostess wishes to show them. By the end, or most likely right on the first day, we would have completely done away with that flag. Not a single hair on my head that would even think of considering spending a vacation in that manner. Let people go enjoy and discover things on their own. Set an appointed time for a common lunch or dinner and later for leaving the park together. But trotting behind a flag all day is not something we could call vacation!Vandaag was het dus duidelijk weer gele vlaggetjesdag… Die mensen zien dus duidelijk alleen wat de reisleidster hen wil laten zien. Ik zou aan het einde, wat zeg ik de eerste dag al, het complete reisgezelschap uitgekotst hebben. Geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om zo mijn vakantie te gaan vieren. Geef die mensen de vrijheid om zelf dingen te zien en ontdekken. Spreek dan een tijd af om gezamelijk te eten en later gezamelijk weer het park uit te gaan. Maar achter een valggetje aan sjokken kan toch geen vakantie genoemd worden?

But anyway, to resume our own story. (Although, if we had to relate the group’s story, we’d probably be done very quickly…)Maar goed, verder met mijn eigen verhaal. (Als ik het verhaal van het gezelschap moest typen was ik echter wel zo klaar geweest…)
We went to grab some lunch, and Miriam always thinks American servings are way to big. That is why she chose a kids meal with chicken tenders (and complete with souvenir bucket) this time! That’s about the size of a Dutch serving when ordering adult food. I on the other hand preferred a (good sized) pizza slice. And so we both could eat what we preferred.We zijn iets gaan eten en ik moet zeggen dat ik de Amerikaanse porties vaak veel te groot vind. Dat is ook de reden dat ik dit maal voor een kindermenu met chicken-tenders heb gekozen, compleet met souvenir-emmer! Dat is een portie wat ik in Nederland zou krijgen als ik iets bestel. Cesco had graag een (behoorlijke) pizza slice. En zo eten we ieder wat we graag willen.
Seaworld offers the opportunity to Dine with Shamu. The restaurant is located next to one of the killer whale training pools. You shouldn’t expect a complete show, but they train small tricks and one of the trainers explains what they are doing, and why. To us it seemed like a very nice way to end the day. So after lunch we went to the information and reservation desk to make a reservation there. We received a VIP pass, which stated: Dine with Shamu. We had to report to the restaurant entrance around 4:15 PM.Er bestaat de mogelijkheid om een diner te hebben met Shamu. Dat restaurant ligt langs één van de bassins waar de trainingen gegeven worden. Je moet dan geen complete show verwachten maar er worden kleine dingen getoont en een van de trainers komt een en ander vertellen. Het leek ons in ieder geval enorm leuk om te doen. We zijn daarom na het eten naar de informatie balie gelopen om daar een reservering te maken. We kregen een VIP pas waarop staat: Dining with Shamu. We moesten ons rond 16:15 melden bij de ingang van het restaurant.

Clyde and SeamoreIn the mean time we went to the Clyde and Seamore show. It’s a hilarious show with 2 sea lions, a sea otter and a walrus. They are so incredibly funny. The show has been changed since our last visit and is now called Clyde & Seamore take Pirate Island. There was, before the show started, a mime player dressed as a pirate. He mimicked everybody passing by, very exaggerated and still immensely recognizable.In de tussentijd zijn we naar de show van Clyde and Seamore geweest. Dat is een show met 2 zeeleuwen, een zeeotter en een walrus. Ze zijn ontzettend leuk. De show is intussen veranderd en heet nu Clyde & Seamore Take Pirate Island. Er liep voor de show begon een Mime speler verkleed als piraat. Die deed iedereen na, zo overdreven en toch heerlijk herkenbaar.
The show was very funny and must later have been declared the blooper show. Whatever could go wrong went wrong. The otter lingered too long before snatching the map away. One of the actors had a gag where she put her arm in a hole and another backstage actor stuck his/her arm out another hole to make it look like she had a really long arm. Only that backstage person forgot to roll up his sleeve. It was hilarious!De show was erg leuk en is achteraf volgens mij uitgeroepen tot blooper show. Wat er maar mis kon gaan ging mis. De otter treuzelde te lang om de kaart weg te halen. Een van de acteurs haalde een soort trucje uit waarbij iemand een arm in een gat stak en iemand achter de schermen een arm in een ander gat stak, zodat het leek alsof ze een hele lang arm had. Diegene was vergeten zijn mouw op te stropen. Echt het was om te gillen.
feeding sea-lionsAfter the show we quickly went to the viewing point. Here are seals and sea lions, which you can feed. You can buy a tray of little fish you can feed them. You have to be very careful though, as the white cranes are on the look out too, and before you know it, your fish are gone. Anyway, Miriam fed the seals and sea lions. Things did not go fast enough to their likings, so the seal quickly barked to Miriam to hurry it up already!Na de show zijn we even bij het viewingpoint gaan kijken. Hier zitten zeehonden en je mag ze ook voeren. Je koopt dan een bakje visjes en die mag je geven. Je moet echter wel oppassen, de kraanvogels zitten ook op de loer en voor je het weet ben je je visjes kwijt. Maar goed, ik heb dus de zeehonden gevoerd. Het ging niet snel genoeg naar het zin dus er werd al geblaft door de zeehond dat ik op moest schieten!

The time we had left before dinnertime we used to do the things we had not yet had time for so far. Things like visiting the Manatees. Those are large, slow animals that are under thread of extinction. One of the animals present got it’s tail stuck in a boat’s screw and due to that accident lost the majority of it’s tail. Such an animal would not have any chance of survival left in the wild. Luckily there are organizations like Seaworld, which extend a helping and nurturing hand to animals in need.De tijd die we nog hadden tot we gingen dineren gebruikten we om de dingen te doen waar we nog niet aan toe gekomen waren. Zoals bij de Manatees (zeekoeien) kijken. Dat zijn hele grote logge dieren die met uitsterven worden bedreigd. Een van de dieren is met zijn staart tussen een schroef gekomen en is daardoor vrijwel zijn gehele staart kwijt geraakt. Zo’n dier zou in het wild geen kans meer hebben om te overleven. Gelukkig dan dat er een organisatie is als Seaworld, die de dieren in nood helpt en verzorgt.
Manatees


We also went to the penguins. They are always immensely funny animals to watch. After the penguins we went to the sharks. On the way to the sharks you could see several tanks with other special, predator fish. Fish like the Barracuda. From the front they look like compact, almost invisible fish, but from the side you can tell they are large fish with very sharp teeth!We zijn nog even bij de Pinguins wezen kijken. Het blijven ook enorm grappige dieren om te zien. Daarna zijn we bij de haaien geweest, op weg naar de haaien tunnel waren allerlei aquariums opgesteld waarin andere bijzondere, aggresieve vissen te zien waren. Waaronder de barracuda. Van voren lijkt het een hele compacte vis maar van opzij gezien is het een enorme vis met erg scherpe tanden!
Sharks!!!When you get to the shark tunnel you step on a slow conveyor belt and slowly move through the tunnel. The sharks then swim besides and above you. Especially when they are swimming above you, you can clearly see their teeth. One thing’s for sure: you do not want to get in between those!Bij de haaientunnel stap je op een langzaamlopende band en zo ga je door de tunnel door. De haaien zwemmen naast je en boven je. Vooral als ze bovenlangs zwemmen kun je hun tanden heel goed zien. Één garantie: daar wil je niet tussen terecht komen!

Dinner with ShamuAfter this shark visit we slowly walked in to the direction of the restaurant. The restaurant seats some 300 people and the tables are set up in 2 rows along the pool, and we were in the second row of tables. Next to us the family REMI sat down. You know: Alone in the world. The fact that there are people at the table next to me is irrelevant, because I am Remi!Na dit haaien bezoekje zijn we rustig in de richting van het restaurant gelopen. Er kunnen zo’n 300 mensen dineren in dit restaurant en de tafels staan in 2 rijen langs de rand van het bassin, en wij zaten op een tweede rij. Naast ons kwam de familie REMI zitten. Je weet wel: ik ben lekker alleen op de wereld. Dat er nog mensen aan het tafeltje naast mij zit is slechts bijzaak, want ik ik ben Remi!
The dinner was a small buffet, in which the choice was rather limited, but there was still a sufficient amount of nice things to eat. Het diner bestond uit een klein buffet, de keuze was weliswaar erg beperkt, maar er waren genoeg lekkere dingen om te eten.
And then we got a less entertaining surprise! Miriam made a picture of the killer whale that was already swimming in the pool, and the camera reported a memory card error. Shit! This really sucked, because it was unlikely we would get so near to the animals again in a long time. Most likely the card was full. And usually we have a spare one with us, but unfortunately it now was in my PDA, which was still in the safe in our room. A big disappointment. What now? We decided, in order to be able to make at least some pictures, to buy a disposable camera. A helpful waitress came to our aid and quickly got us a camera at a nearby shop. I paid her the price of the camera. Talk about service!Toen wachte ons een minder leuke verrassing! Ik maakte een foto van de orka die al in het bassin zwom en mijn camera gaf steeds een geheugenkaart fout. Shit! Dit was echt balen, want zo dicht bij de orka’s kom je vrijwel nooit meer. Waarschijnlijk is de kaart vol. En meestal heb ik wel een reserve bij, alleen nu zat hij in Cesco zijn zakcomputertje, welke nog in de kluis op onze kamer lag. Nog meer balen dus. Wat nu? We besloten, om toch nog iets van foto’s te kunnen maken, om dan een wegwerpcameraatje te gaan kopen. Een behulpzame serveerster schoot te hulp en zij heeft snel een camera gehaald voor ons. Cesco heeft met haar afgerekent. Dat is nog eens service!
Dinner with ShamuBut now we’re set to go watch the killer whales again, and Remi maneuvers her thick ass right in front of our noses to make her own pictures. Acting as if she did not notice that someone else behind her (temporarily?) has a rather less than appealing view. Sorry, but we rather watch killer whales than a fat you-know-what!Maar ja dan wil je lekker kijken naar de orka’s en dan gaat Remi met d’r dikke reet pal voor je neus staan om foto’s te maken. Net doen alsof ze niet in gaten heeft dat er nog iemand achter haar (tijdelijk?) geen prettig uitzicht heeft. Sorry maar ik kijk liever naar de orka’s dan naar die dikke jeweetwel!
I spoke up and told her that she wasn’t alone there, and she sat, grudgingly, down again. The ‘show’ started and the killer whales, two of them, came swimming by right along the pools edge. They practiced some small new tricks. As if it was meant to be, the killer whale splashed a considerable amount of water over the table of our sociable neighbors. They got WET, LOL.Cesco zei er wat van en toen ging ze toch maar weer zitten. De ‘show’ begon en de orka’s, twee stuks, kwamen vlak langs zwemmen. Ze deden kleine kunstjes. Alsof het zo moest wezen gaf ze orka een behoorlijke plons voor het tafeltje van onze sociale buren. Die werden NAT dus, gnagna.
The trainer told us lots of trivia about the killer whales and in hindsight we can truly say that it has been great fun doing this.De trainster vertelde allerlei dingen over de orka en we kunnen achteraf met recht zeggen dat dit enorm leuk is geweest om te doen.
After dinner we proceeded to the Shamu Stadium. We were right around the corner, to watch the evening show. Na het eten zijn we naar het Shamu Stadium gegaan, we zaten er al bijna, om de avondshow te kunnen bekijken.
Shamu rocks America

The show is done in the twilight and is very nice and for some people very wet. Again mother and child, the same ones we saw earlier at the dolphins, were here. And why would you learn? Just take your baby in to the Soak Zone again, as to get nice and chilly wet again (the sun was already setting). Or no, she had brought a kind of stroller rain protector. So apparently she learnt something…De show wordt in het schemer donker gegeven en is erg leuk en voor sommige mensen ook erg nat. Ook moeder en kind, die we eerder deze dag al tegenwaren gekomen, zaten hier. En waarom zou je iets leren? Ga gewoon weer met je kind in de the Soakzone zitten, zodat je weer leker nat wordt. Oh nee, ze had een soort buggybescherming meegenomen. Dus ze had nog wel iets geleerd…

The park was about to close, and it was time to head for the exit. Of course on our way out we visited several shops. Both Miriam as myself purchased a nice t-shirt. On mine are killer whales and on Miriam’s dolphins.Het park ging sluiten en het werd tijd om naar de uitgang te gaan. Natuurlijk op de terugweg nog wat winkeltjes bekeken. Zowel Cesco als ik hebben een mooi shirt gekocht. Op Cesco’s shirt staan orka’s en op mijn shirt staan dolfijnen.

After a pretty long detour we first went to our hotel room. Put on some long legged pants, as the temperature was dropping rapidly. Tonight we planned on paying the Disney’s Boardwalk a visit. This is, together with DownTown Disney, one of Disney’s nigh time entertainment areas. We parked at the BoardWalk Inn resort. We planned in walking around the lake. Along the route we came by the hidden back entrance of Epcot. The IllumiNations was to start in less than an hour, so we decided to enjoy it one last time. We found a nice spot on one of the balconies at Japan (World Showcase). Those Disney pyrotechnics are so incredible, you won’t ‘just’ buy them in the store!Via een behoorlijke omweg zijn we eerst terug gegaan naar het hotel. Even een lange broek aantrekken, want het ging behoorlijk afkoelen. We wilden vanavond een kijkje gaan nemen op de BoardWalk. Dit is, samen met Downtown Disney, een van de uitgaansplekken van Disney. We parkeerde bij de Board Walk Inn Resort. We wilde het meertje rond lopen. Onderweg kwamen we bij de achterin-uitgang van Epcot. Het vuurwerk zou over een klein uurtje gaan beginnen, en we besloten dus om nog een keertje van het vuurwerk te gaan genieten. We vonden een goed plekje bij Japan (World Showcase). Het Disney vuurwerk is zo prachtig, dat koop je niet ‘even’ in de winkel!
After IllumiNations we continued our circuit of the lake and passed by the Yacht and Beach Club resort. This is one of the Disney Vacation Club resorts. It looked stunning from the outside.Na het vuurwerk hebben we ons rondje verder afgemaakt en kwamen ook langs de Yacht & Beach Resort. Dat is een van de Disney Vacation Club Resorts. Het zag er enorm mooi uit.
The Boardwalk was a bit of a disappointment, especially when you’re used to DownTown Disney.Ik vond persoonlijk the BoardWalk erg tegen vallen, zeker als je DownTown Disney gewent bent.
We returned to the car to drive back to our hotel room, as we both were pretty tired by now. We zijn naar de auto gegaan om terug te gaan naar het hotel, want we waren alletwee behoorlijk moe.

Tomorrow our last full day in Orlando.Morgen onze laatste ‘echte’ dag hier in Orlando.




New Comment Nieuw Commentaar
Name:Naam:
E-Mail:
Homepage:
Smilies:
smile shocked sad
big grin razz *wink wink* hey baby
angry, grr blush confused
cool crazy cry
sleepy hehe LOL
plain jane rolls eyes satisfied