Cesco & Miriam's Orlando 2003 vakantie - Weblog
Cesco & Miriam's Orlando 2003 vacation - Weblog




Home » ArchivesArchieven » November 2003 » Thursday, 13 november 2003Donderdag 13 november 2003

[Previous entry: "Wednesday 12 November 2003Woensdag 12 November 2003"] [Next entry: "Friday, 14 November 2003Vrijdag 14 November 2003"]

11/13/2003: "Thursday, 13 november 2003Donderdag 13 november 2003"


Almost a week of our vacation gone. Time sure flies!Alweer bijna een week om van onze vakantie. Wat is dat omgevlogen!

Today the itinerary is showing a day at Epcot. Of course we had breakfast first. For once not in the Hotel, but at the Golden Corral restaurant. As recommended by people who post regularly on the Florida Forum.
It was indead a recommendable buffet! It was an extensive buffet and we were almost unable to chose. We will definitely be back for breakfast, but certainly also for dinner.
Vandaag hebben we Epcot op het programma staan. We hebben natuurlijk eerst ontbeten. Een keertje niet in het hotel, maar in het Golden Corral restaurant. Op aanraden van mensen die regelmatig posten op het Florida Forum.
Een aanrader was het zeker. Het was een zeer uitgebreid buffet en we wisten bijna niet wat we kiezen moesten. We komen zeker nog een keertje terug voor ontbijt maar ook niet te vergeten ons diner.


From the restaurant we drove directly to Epcot. Initially we had planned to go by Disney Shuttle, but we just missed it.Vanuit het restaurant zijn we gelijk doorgereden naar Epcot. Eigenlijk was de bedoeling om vandaag met de Disney Shuttle te gaan, maar die hadden we net gemist.

On the parking lot there weren't too many cars, you can really tell that we're in the low season.Op het parkeerterrein was het niet al te druk, je kan echt merken dat we in het laagseizoen zitten.
Epcot comes with a guarantee for new gadgets, science, etc. and attraction to make people realize we need to conserve nature. A park where there is something to be learned too.
When we arrived in the park we just managed to have a meet and greet with Timon. They left with the bus however.
Epcot staat garant voor nieuwste snufjes, wetenschap en dergelijke en atracties die mensen er op moeten attanderen om zuinig te zijn op onze natuur. Een park waar je ook nog iets van kan leren.
Toen we in het park waren hadden op het nippertje een meet and greet met Timon. Ze gingen weer met de bus weg.











First we went to Mission: Space. This is the newest and greatest ride and it treats you to a one-way trip to Mars. You really become Astronaut for a few minutes. With 4 people you enter a cabin and you even get assignments (read: press a button and steer with a joystick!) Miriam was Navigator and I was Pilot. We were making a simulated trip to Mars. The start was pretty rough, and Miriam wondered whether this was the right ride for her. But that soon passed.It was really great and one of the best simulations we ever experienced.
After Mission: Space we got FastPasses for Testtrack and then we wanted to go to Universe of Energy. Unfortunately it was closed temporarily. So we went to Innoventions. It is a building full of interactive experiments. Quite entertaining.
Als eerste zijn we naar Mission: Space gegaan. Dit is de allernieuwste attractie en trakteert je op een enkeltje Mars. Je bent dus voor even een astronaut. Met 4 personen ga je in een cabine en je krijgt zelfs opdrachten (lees: op een knopje drukken en met een joystick sturen!) Ik was de Navigator en Cesco was de Pilot. We maakten een simulatie vlucht naar Mars. Het was best heftig tijdens de start en even vroeg ik mij af of ik wel in de juiste attractie gestapt was. Maar dat was snel over hoor. Het was ontzettend gaaf en een van de betere simulatievluchten die ik ooit gehad hebt.
Na Mission: Space hebben we eerst een fastpass gehaald voor Testtrack en daarna wilde we naar Universe of Energy. Deze was tijdelijk gesloten, helaas. Toen zijn we naar Innoventions geweest. Dat is een gebouw vol interactieve experimenten. Best grappig.

It was time to excercise our FastPass for Testtrack. When Miriam and myself were on our honeymoon the opening of the ride had been pushed back to the following year. When we returned 2 years later the ride was still not open. Not it was. So there was our chance...
We were more or less crash-test dummies set to test a car for, amongst other things: breaks, suspension and the crashtest and of course how does it drive! With roughly 70 Mph (approx 120 kph) we soared across the test track. This was really FUN! It was a long wait (hmmmm, approximately 7.5 years!) But it was worth it.
Het was tijd om onze fastpass in te gaan leveren op Testtrack. Toen Cesco en ik op huwelijksreis waren was de opening van deze attractie uitgesteld tot het andere jaar. Toen we 2 jaar later terug kwamen was deze attractie nog steeds niet open. Inmiddels dus wel. Dit was onze kans…
We waren zeg maar test dummy’s die een auto gingen testen op onder andere: remmen, hobbelige weggetjes we hebben de crashtest gedaan en natuurlijk hoe rijd ie! Met zo’n dikke 70 mile (ongeveer 120 km) scheurde wel over het test track heen. Dit was echt GAAF! Lang op moeten wachten (mmmmwahhhh zo’n jaatje of 7,5!) Maar het was het waard.


We then saw that Universe of Energy had reopened by now. So we went there next. The tour is about Ellen Degeneris (TV series 'Ellen') In her dream she takes part in a TV Show Jeopardy (known in The Netherlands as Dayzers). Because she doesn't know the answers, she is being assisted by 'Bill Nye the Science Guy'. Together they go back in time to learn all about energy. Ellen being Ellen, there is a huge amount of humour involved.We zagen dat Universe of Energie inmiddels weer geopend was. Daar zijn we naar toe gegaan. Deze tour gaat over Ellen Degeneris (tv serie ‘Ellen’). Ze doet in haar droom mee in een tv show Jeopardy (bij ons bekent als Dayzers). Omdat ze de antwoorden niet weet wordt ze geholpen door ‘Bill Nye the Seience guy’. Samen gaan ze terug in de tijd om van alles over allerlei soorten energie te leren. En Ellen zou Ellen niet zijn, als dit met een vleugje humor gebeurd.

By now it was (at least for Miriam) time to eat. We wanted to go to the World Showcase, so we assumed we'd be able to get something to bite there. Miriam chose for Mexico and had a Nacho salad, which she enjoyed. I had a Churro, as I wasn't hungry.Inmiddels was het (voor mij) wel tijd om iets te eten. We wilden World Showcase op, dus daar was vast wel iets te happen te vinden. Ik koos voor Mexico en heb een soort nacho salade gegeten, welke ik erg lekker vond. Cesco had een Churro, omdat hij weinig trek had.

World ShowCase is a collection of 12 countries that built a kind of mini village around a lake. The basic idea is that you can learn about these countries. Norway is one of the nicest countries. You can make a boattrip (Maelstrom) and get a short introduction to Norway's history. It seems as if you made a world-trip in a single day! We went to China, to the Outpost (a camp in the wilderness) and in Germany. There a German band just started playing. It was nice and cosy. In Italy they just started a Venetian Carnaval with masks and all and a patissier showed off his chocolate decoration skills. Truly amazing. Miriam said she would not be able to replicate it!
In America a colonial military band just came marching in. We arrived just in time again!
In Japan 3 people (1 male and 2 females) were giving a great show with ceremonial drums. Very impressive.
In Morocco we met The Genie from Aladdin. And in France we met Clopin (The Narrator of the Hunchback of the Notre Dame) and Esmeralda. This too is one of the Disney Princesses, so a signature for Samantha's book was required. By now there are quite some signatures in there and we can only hope she'll like it. Ultimately the intention is to add the character's pictures to the signatures.
After France we arrived in the UK. Here we met Winnie the Pooh and Eeyore.
We also went to Canada shortly. There Miriam bought a keyring. It is one with Tinkerbell and in small charms Miriam's name is attached. She had not seen that anywhere else and is very happy with it!
World ShowCase is een verzameling van 12 landen die een mini dorpje hebben gemaakt om het meer heen. De bedoeling hiervan is om ieta van hun land te laten zien. Smakelijke specialiteiten kun je daar kopen. Een van de leukste landen is Noorwegen. Je kunt daar een boottochtje maken (Maelstrom) en maakt kennis met de geschiedenis van Noorwegen. Het lijkt alsof je in een dag een wereldreis hebt gemaakt! We zijn in China geweest, bij the Outpost (kamp in de bushbush) en in Duitsland. Daar begon net zo’n hoempapa band te spelen. Het was best gezellig. In Italie werd net een show met venitiaanse maskers opgevoerd en een patiserie bakker liet zijn chocolade kunsten zien. Echt heel erg mooi. Ik kan het in ieder geval niet!
In Amerika kwam net een ‘koloniaal’ militair muziekkorpsje aanlopen. We waren steds overal op tijd!
In Japan stonden 3 mensen (man en 2 vrouwen) een show te geven met ceremoniele trommels. Erg indrukwekkend.
In Marokko kwamen we de Genie van Aladdin tegen. En in Frankrijk ontmoette we Clopin (De verteller uit klokkenluider van de Notre Dame) en Esmeralda. Dit is ook een van de Disney Princessen dus daar moesten we ook een handtekening van in Samantha’s boekje. Er staan er inmiddels al aardig wat in en we hopen natuurlijk dat ze het leuk vind. Uiteindelijk is het ook de bedoeling om de foto’s van de characters in het boekje erbij te plakken.
Na Frankrijk kwamen we in de UK. Hier ontmoette we Winnie the Pooh en Eeyore.
We zijn ook nog even in Canada geweest. Daar heb ik een sleutelhanger gekocht. Ik heb er eentje van Tinkerbel en met kleine bedeltjes ‘hangt’ mijn naam eraan. Had ik nog nergens anders gezien en ben er erg blij mee!


So we have concluded our world-trip. BUt there are some rides to go. First the Imagination. We went in to Journey in to your Imagination. Thise ride has had some rehabs in the years. Together with Figment (a purple dragon) we went through the labs open house. It was kinda funny.
Once we exited the ride, we arrived in a hall full of computers where you can make and edit and morph pictures. Miriam edited a picture of herself, and she claims it made her 20 times prettier, LOL! The picture is then sent to your email address.
Zo we hebben een korte wereldreis achter de rug. Maar nog een aantal attracties te gaan. Als eerste Imagination. We zijn in Journey into Imagination geweest. Deze atractie is in de loop van de jaren aangepast. Samen met Figment (een paars draakje) hebben we een rondritje gemaakt door het open huis van het laboratorium. Was wel grappig.
Toen we daar uitkwamen, kwamen we in een soort hal met allemaal computers waarmee je foto’s kon maken en op een apparte manier bewerken. Ik heb een foto van mezelf bewerkt en ben er 20 maal knapper door geworden, hihi! De foto wordt dan naar je email adres gemaild.


We had to hurry a bit, as Future World closes at 7 PM. So quickly to The Land. First we went to Circle of Life. It's a movie about Timon, Pumbaa and Simba. Timon and Pumbaa want to built a vacation park, at the cost of the natural balance. Sumba then tries to explain to them why that is not a good Idea! It is a very impressive movie.
After that a boat-ride through, what we call, America's test gardens. Here all kinds of plants are grown in very special ways. Very little news to us, who have lived in het Westland for many years and have seen most of these techniques already! But still a nice ride, if maybe a bbbbbit chilly!
We moesten een beetje opschieten omdat Future World om 19:00 uur sluit. Dus gauw naar The Land. Als eerste hebben we de Circle of Life gedaan. Dat is een film over Timon, Pumbaa en Simba. Timon en Pumbaa willen ten koste van de natuur een attractiepark bouwen. En Simba verteld en legt ze uit waarom dat geen goed idee is! Een hele indruk wekkende film vind ik het.
Daarna en boottochtje lang, wat wij noemen, het Proefstation van Amerika. Hier worden allerlei gewassen geteelt op een hele bijzondere manier. Voor mij niets nieuws, heb immers jaren bij het Proefstation gewoont en daar ook van alles gezien! Maar het blijft toch een leuk tochtje, alleen een beetje kkkkkoud!


We then quickly walked to The Living Seas. We had very little time left, as it was closing time for FUture World. We skipped the movie and immediatelt 'descended' to the 'deep sea' station. It is very beautiful. You can see many fish, but also Manatees.We zijn heel snel naar the Living Seas gegaan. We hadden niet zoveel tijd meer, sluitingstijd FutureWorld. We hebben de film deze keer overgeslagen en zijn gelijk naar het ‘onderwater’ station gegaan. Is heel mooi. Heleboel vissen kun je daar zien maar ook Manatees (zeekoeien).

At 9 PM the fireworks (IllumiNations: Reflections of Earth) begin, so first a bite at The Electric Umbrella. After dinner we strolled around one of the stores. It is incredible how much stuff they have for sale. We had forgotten to bring our vests or jackets. By now a nasty wind had started blowing! Miriam was happy that she has her personal heater with her: me!
The location we had picked to view the firework was really getting colder by the minute, so we decided to leave the park and return another time for the show. But we were only 10 minutes before show time.
Along the waterfront, where the display is held, are shops too. And there the temperature was much better that outside! So we browsed a bit more until the display started. We went outside the shop's waterside front and that took away most of the wind. The show had changed since the last time we saw it. Some things were better (the pyrotechnics have become much more spectacular!) and some things were less so, we missed the lasershow. It was definitely worth the wait though.
Om 21:00 uur begint het vuurwerk (IllumiNations: Reflections of Earth) dus eerst maar even wat eten bij The Electric Umbrella. Na het eten even lekker wat rondgelopen in een van de winkels. Wat is er toch enorm veel te koop op dit Disney gebied. Ik was vergeten een vest of jas me te nemen. Er stond inmiddels een zeer gemeen windje! Gelukkig had ik Kacheltje Cesco bij me!
Op de lokatie waar we zaten voor het vuurwerk te bekijken werd het echt steeds kouder en we besloten om eigenlijk maar het park uit te gaan en een andere keer terug te komen. Maar het was nog slechts 10 minuten voor aanvang van de show.
Lang het water, waar de show gehouden wordt, ligt ook een winkeltjes. Daar was het een heel stuk warmer dan buiten! Dus nog even daar in rondgelopen tot het vuurwerk begon. We zijn voor het winkeltje gaan staan en dat scheelde gelijk een hoop wind. De show was anders dan wij ooit gezien hebben. Somige dingen waren leuker (vuurwerk was veel spectaculairder!) en sommige dingen iets minder, miste de lasershow. Het was zeker de moeite waard geweest.


The park was closing and we quickly (brrr) walked to the car. Where did we park again??? We quickly found the car again.
At the hotel we immediately filled out mugs and went to our room. Miriam took a nice bath, which she really needed and then quicly under the blankets.
Het park ging sluiten en we zijn gauw (brrr) naar de auto gelopen. Waar stonden we ook al weer?? Maar we vonden de auto al snel.
Bij het hotel gelijk onze mokken gevuld en naar onze kamer gegaan. Een heerlijk bad genomen, was ik wel aan toe en daarna vlug onder de wol.


Another tiring day has passed...Weer een vermoeiende dag voorbij…

Tomorrow we'll take it easy.Morgen doen we even rustig aan.




New Comment Nieuw Commentaar
Name:Naam:
E-Mail:
Homepage:
Smilies:
smile shocked sad
big grin razz *wink wink* hey baby
angry, grr blush confused
cool crazy cry
sleepy hehe LOL
plain jane rolls eyes satisfied