Cesco & Miriam's Orlando 2003 vakantie - Weblog
Cesco & Miriam's Orlando 2003 vacation - Weblog
Home » ArchivesArchieven » November 2003 » Saturday, 8 November 2003Zaterdag 8 November 2003

[Previous entry: "Friday, 7 November 2003Vrijdag 7 November 2003"] [Next entry: "Sunday, 9 November 2003Zondag 9 November"]

11/08/2003: "Saturday, 8 November 2003Zaterdag 8 November 2003"


Tonight Miriam woke up early, and was unable to sleep. She then got up to read e-mail and write yesterday's report. Because the door squeeked, I woke up as well. Not funny!
It is weird being able to mail with everybody, even though you're sitting here.
Vannacht was ik al vroeg wakker en kon niet meer slapen. Ik ben toen mijn mail gaan lezen en het verslag van gisteren gaan schrijven. Doordat de deur piepte, werd Cesco er wakker van. Niet zo leuk!
Het is heel raar om met iedereen te kunnen mailen terwijl je gewoon hier zit.


First the both of us took a shower and then off to the restaurant for breakfast. Once there we got a nasty surprise!Eerst alletwee even lekker gedouched en daarna naar het restaurant gegaan om te ontbijten. Daar aangekomen wachtte ons een niet zo leuke verrassing!

When we made our ressies in April/May, the description mentioned that it was INCLUDING breakfast buffet. The rate was already rock-bottom, so before booking, we doublechecked. The representative on the phone confirmed it. Now it appeared to be not the case.
The hostess in the restaurant said she would look in to it, but just went on with her normal job. We were not comofortable, and decided to go investigate ourselves instead. So off to the front-desk.
The lady who helped us there could not believe it included breakfast, as the price was already rock-bottom. She however decided to check in with the front-desk manage. After waiting for a little while, Terry came out of the back-office. He had checked with Central Reservations and was unable to assist us any further. No breakfast was included, and basically we had to contend with that. This was not acceptable and we were pretty miffed. We had received, unfortunately not in writing, completely opposite information. He left us alone again and we had to wait rather longish. When he returned the only thing he would offer us was a free breakfast for that morning. For the rest he left us out in the rain. Miriam was upset, now this. Can't just one of our vacations go as planned? Before we were out of the lobby she started crying.
Back in the room we did some more searching, but to no avail. The worst of the pressure was off the kettle, so we decided to go have breakfast, as at least this one was being paid for. When we returned to the restaurant, the hostess that guided us to our table recognised us, and sincerely exclaimed "Hey, You've come back!" She sincerely inquired after the results and was really upset by what had happened. She did not care that there was a queue of people behinde us. This really made us feel much better, someone that did care that a promise made to use was not being honored.
We were guided to another table. The hostesses and waiters in the restaurant were very friendly. And the buffet was perfect. You can really get almost anything you'd prefer to eat. You can even order an omelette to your own specs. The lady baking them was really humorous. Doris is her name. An older lady with a lot of life experience and a great sense of humor. While we were waiting for Miriam's eggs, Nancy came to us to ask our roomnumber. She was thinking about how she could help us.
A little later a big Afro-American man came to out table. It was Al. He is the 'manager of Guest Relations'. He listened to our story and promised to look in to it. He gave us a much vetter feeling, that guests were really being listened to.
When we were done with breakfast and about to leave the restaurant, he just came back to meet us. He gave us a breakfast voucher for tomorrow's breakfast. He informed the Wyndham ByRequest manager, and she will handle it from there. Unfortunately she was not in today. However, we do have vouchers for tomorrow's breakfast!
When we came to the front desk this morning, the both of us were very angry, sad, and were inclined to go home again. However thanks to Nancy's, Al's and the restaurant personel efforts our day has become a lot brighter!
Toen we in april/mei het hotel reserveerde stond in de beschrijving dat het INCLUSIEF ontbijtbuffet was. Het tarief van de kamer was al heel erg scherp dus we hadden het voor reserveren nog even gecheckt. En degene aan de telefoon had dit ook bevestigd. Nu bleek dus dat het niet zo was.
De dame die de gasten ontving in het restaurant zei dat ze het uit zou zoeken, en ging vervolgens verder met haar werk. We zaten niet op ons gemak en besloten om het zelf maar eerst uit te zoeken. Dus naar de frontdesk gegaan.
De mevrouw die ons daar te woord stond geloofde niet echt dat dit inclusief was. We hadden immers al een zeer goede roomrate! Maar besloot de front desk manager erbij te halen. Na even gewacht te hebben kwam Terry erbij, de front desk manager. Hij had navraag gedaan en kon niets voor ons betekenen. Er zat geen ontbijt bij en eigenlijk moesten we het daar maar mee doen. Dit was echt niet netjes en we waren behoorlijk pissig. Wij hadden immers, niet zwart op wit helaas, hele andere info verkregen. Hij liet ons weer alleen en heeft ons lang laten wachten. Toen hij terug kwam was echt het enige wat hij zeggen kon, dat hij alleen voor vandaag het ontbijt wilde vergoeden. Voor de rest liet hij ons gewoon in de kou staan. Ik was er stuk van, nu dit ook nog eens. Kan er nu nooit een vakantie goed gaan? Ik heb er even een potje om zitten janken.
Op de kamer nog zelf wat dingen nagezocht maar kwamen zelf ook geen stap verder. Het ergste stoom was er van af en we besloten om te gaan ontbijten, het werd immers toch vergoed nu. Toen we weer in het restaurant kwamen herkende de dame die ons daarvoor naar de tafel had gebracht, ons en zei heel vriendelijk: "Hey, you’ve come back!" Ze vroeg heel geintereseerd hoe we gevaren waren en vond dit echt afschuwelijk. Dat er een hele rij achter ons stond deed haar niets. Dat gaf ons een goed gevoel, iemand die het wel kon schelen dat ons een belofte niet na is gekomen.
We werden naar een tafeltje gebracht. De mensen van het restaurant waren zeer vriendelijk. En het buffet was perfect. Werkelijk je kunt er vrijwel alles krijgen om te eten. Je kon zelfs een verse waffel of een zelf samengestelde ommelet bestellen. De dame achter de kookpitten was echt om te lachen. Doris heet ze. Een wat oudere dame met een zeer scherpe kijk op het leven en een zeer groot gevoel voor humor. Toen ik op mijn ommelet stond te wachten kwam Nancy naar me toe om onze roomnumber te vragen. Ze was aan het nadenken hoe ze ons kon helpen.
Niet veel later kwam er een grote donkere man naar onze tafel. Al was zijn naam. Hij was de ‘manager of guest relations’. Hoorde ons verhaal aan en ging ermee aan de slag. Hij gaf ons een enorm goed gevoel, dat er echt naar mensen geluisterd wordt.
Toen we klaar waren met eten en op het punt stonden naar buiten te lopen, kwam hij ons net toevallig tegemoet. Hij gaf ons een coupon waarmee we in ieder geval morgen nog kunnen ontbijten. Hij heeft de manager van Wyndham by Request ingelicht en zij gaat het verder afhandelen. Alleen ze is er vandaag niet. Maar goed we hebben alvast weer een gratis ontbijt voor morgen!
Toen we vanmorgen bij de frontdesk vandaan kwamen waren we alletwee ontzettend boos, verdrietig en hadden eigenlijk zin om weer naar huis te gaan. Maar door de inzet van Nancy, All maar ook de andere mensen van het restaurant is onze dag alweer een heel stuk gekleurder geworden!


To be prepared for a possible departure from this hotel, we checked out two Disney Resort hotels. They certainly did not look bad. In the All-Stars Movie resort we were received and assisted in a very welcoming and warm manner. Now there's a good example of how a front desk can make a difference. We were very positive. Only the resort we wanted (there are currently 3: Sports, Music and Movie) was not available until Tuesday. So that would mean we'd need a temporary solution for the other day. The first step has been taken, and should we need to leave the Wyndham, we'll certainly have another hotel soon after!Om alvast voorbereid te zijn op een eventueel vertrek uit dit hotel hebben we vandaag een tweetal Disney hotels bezocht en bekeken. Het zag er zeker niet gek uit. In All Stars Movie Resort werden we heel hartelijk en gastvrij ontvangen. Zo kan het dus ook. We waren erg positief. Aleen het resort (er zijn er 3: Sport, Movie en Music) die we dan graag wilde (Movie) was pas vanaf Dinsdag een kamer vrij. Dus dan moet er nog voor een andere oplossing gezocht worden. De eerste stap is in ieder geval gezet en we hebben zeker weer snel een ander hotel als we besluiten het Wyndham te verlaten.

We started out to search for the Belz Factory Outlet. It's one of the largest outlet malls in this area. We weren't quite sure where it's at, but we just started on our way.
That way we first came to the Orlando Great Outlet Mall. As it was lunch-time we first had something to eat. I had a Subway menu. Miriam got something from a bakery. After lunch we went to Character Premier. It is a Disney Outlet store. Here we found Cinderella shoes for Samantha. They may be different from the ones we saw on the Disney Marketplace yesterday, but they're only for dressing up! They also sell Cinderella socks here, so Sammy is lucky! The prices were much friendlier than those we saw yesterday. And they also sell items, discounted, you can also buy in the parks! But only for better prices.
We strolled around a bit more and then returned to the hotel. To find out where Belz really is. Before we arrived there we went to an official visitor center to collect some folder materials. The big advantage of such an official center is that they do not immediately start trying to sell you discounted tickets.
We were already close to Belz. It looked big. We cannot do this all today, as it is getting late. We only visited the shops we wanted to. Yes, another Disney Outlet store! They sold a watch here that Miriam had been looking at earlier this morning in the Hotel Souvenir store. But for half the price! So we got it. (Unfortunately we will need to return it! In the hotel Miriam found out that a part is missing)
Also purchased a nice shirt for under USD 6,00! That's a no-brainer...
We waren opzoek gegaan naar Factory Outlet Belz. Dat is hier een van de grootste outlet malls in de omgeving. We wisten niet zo goed waar hij nu precies zat, maar zijn gewoon op weg gegaan.
Zo pakte we eerst de Orlando Great Outlet Mall mee. Omdat het lunchtijd was hebben we eerst even iets gegeten en gedronken. Cesco een menu van de Subway. Ik iets van de bakkerij. Na het eten zijn we bij Character Premier geweest. Dat is een outlet store van Disney. Hier vonden we voor Samantha haar assepoester schoenen. Waren wel anders dan we gisteren Op the Marketplace gezien hebben, maar het zijn maar verkleedschoenen! Ook Assepoester sokken verkochten ze hier, dus Sam heeft echt geluk! De prijs was een stuk vriendelijker dan wat ik gisteren heb gezien. En ze verkopen ook artikelen, afgeprijsd, die je in de parken ook gewoon kopen kunt! Maar dan wel stukken voordeliger.
We hebben nog wat rondgelopen daar en zijn daarna terug gegaan naar het hotel. Om te kijken waar Belz nu werkelijk zit. Voordat we daar aankwamen hebben we een oficial visitors centre bezocht om wat folder materiaal te halen. Voordeel van zo’n officieel centrum is dat ze je niet gelijk allemaal tickets en andere zooi aan willen smeren.
We zaten al aardig dicht in de buurt van Belz. Het zag er groot uit. Dit kunnen we niet in een dag meer doen, omdat het al later wordt. We hebben de winkeltjes bezocht die ons aanspraken. Jaja ook weer een Disney winkel! Ze verkochten hier een horloge waar ik die morgen naar had staan kijken in het hotelwinkeltje. Maar wel de helft van de prijs! Doen dus. (Jammergenoeg moet ik hem toch terug brengen! Ik kwam in het hotel erachter dat er iets stuk aan is).
Een ontzettend leuk shirt gekocht voor nog geen 6 dollar! Daar hoef je niet eens over na te denken...

We returned to the Hotel. Tonight SpectrMagic is run twice, and the fireworks are on as well. We're not sure of the itinerary this week, therefore tonight SpectroMagic and Wishes Nighttime Spectacular (fireworks). At the Market Place we hopped on a bus to the Contemporary and then the Monorail to the park. Kinda nice when you still know how the transportation system works! Through the Polinesian and the Grand Floridian and passing by the Wedding Chapel.
First we ate a quick hotdog at Casey's. A quick stomach filler. After dinner we sought a spot for the parade. We certainly weren't the only ones to watch the show! But we did find a good spot. In the early announcement they mentioned new floats. Those were not in the parade however. A pity!
The parade was great as usual. And at this moment Miriam very much missed Samantha and Geordi. This (i.e. the parade and later the fireworks) is something she so much wants to show them. But we both know this was the right decision. We only need to look at the (half) sleeping and over-tired children in the park...
We saw the fireworks from the side of the castle. It was slightly behind the trees unfortunately. Next time in front of the castle. It was fun though. A Disney Cast Member kept shouting to all people: "Please stay to the right side of the bridge." So what he said, of taken litterally, is that we all would have to walk in to the water! LOL!
We zijn weer terug gegaan naar het hotel. Vanavond komt SpectroMagic twee maal door het Magic Kingdom en er is vuurwerk. We weten nu nog niet hoe het programma er voor van de week uit komt te zien, vandaar vanavond SpectroMagic en Wishes Nighttime Spectacular (vuurwerk). We zijn bij de Market Place in de bus gestapt die ons naar het Contempery Hotel bracht. Hiervandaan namen we de monorail naar het park toe. Toch wel prettig dat je nog een beetje de weg weet! Via het Polinesian en Grand Floridian Hotel en langs de trouwkapel.
Eerst even een hotdog gegeten by Casey’s. Even de maag vullen. Na het eten hebben we een plekje gezocht voor de parade. We waren zeker niet de enigste die de parade willen zien! Maar we hebben toch een goed plekje kunnen vinden. In de vooraankondiging werd gemeld dat er nieuwe wagens aan de parade toevoegt waren. Die waren echter in de parade niet meer terug te vinden. Jammer.
De parade was weer heerlijk. En op dit moment miste ik Samantha en Geordi behoorlijk. Dit (lees parade en straks ook het vuurwerk) wil ik ze zo graag laten zien. Maar ik weet gewoon dat het een goede keuze is geweest. Ik hoef alleen maar naar de (half) slapende en oververmoeide kinderen in het park te kijken...
Het vuurwerk hebben we vanaf de zijkant van het kasteel gezien. Was een beetje achter de bomen helaas. Volgende keer voor het kasteel gaan staan. Was wel lachen. De Disney Cast Member riep tegen alle mensen: "Please stay to the right side of the bridge." Dus wat hij, als je letterlijk vertaald, bedoelde, is dat we met zijn allen maar het water in moesten lopen!! Hihi


The firework ended and most people left the parl. We waited for the second run of SpectroMagic. We had great spots.
Miriam made a few more pictures. She was all set to take a picture of Chernabog with his wings spread, but it did remained closed! The float has a large wingspan and he cannot open his wings everywhere. Which was a pity.
Vuurwerk was afgelopen en de meeste mensen gingen het park uit. Wij hebben nog gewacht op de tweede Spectro Magic. We hadden zeer goede plaatsen.
Nog wat foto’s gemaakt. Ik stond er helemaal klaar voor om een foto van de uitgeklapte Chernabog te maken, klapte hij niet uit! Deze wagen heeft een behoorlijk spanwijdte en kan niet overal zijn vleugels uitklappen. Dat was wel jammer.


After the parade we went to the exit. Not much of a choice: the park was closing. We took the monorail back to the Contemporary. From there we wanted to take the bus to Pleasure Island. The remaining part to the Hotel can easily be walked. It took very long before the bus came, and the temperature was dropping fast. Just when we started wondering whether a bus would come, it arrived. And ooooohhhh wat a cold in that bus. The Americans really love Deep-freezer termperatures, Brrrrrr.
We arrived at Pleasure Island after a long detour. Quickly walked back to the hotel and went to bed... We really needed that by then.
Na de parade zijn we naar de uitgang gegaan. Hadden weinig keuze, park ging sluiten. We hebben de monorail genomen naar het Contempery Hotel. Hiervanuit wilden we de bus nemen naar Pleasure Island. De rest is goed te lopen naar het hotel. Het duurde lang voordat de bus kwam en het werd behoorlijk wat frisser. Net op het moment dat we ons afvroegen of er wel een bus kwam, kwam deze aanrijden. En ooooo wat was het toch koud in die bus. Die Amerikanen zijn echt gek op diepvries temperatuur, brrr.
Via een behoorlijke omweg kwamen we bij Pleasure Island. Snel naar het hotel gelopen en gaan slapen... Daar waren we inmiddels echt aan toe.
New Comment Nieuw Commentaar
Name:Naam:
E-Mail:
Homepage:
Smilies:
smile shocked sad
big grin razz *wink wink* hey baby
angry, grr blush confused
cool crazy cry
sleepy hehe LOL
plain jane rolls eyes satisfied