Cesco & Miriam's Orlando 2003 vakantie - Weblog
Cesco & Miriam's Orlando 2003 vacation - Weblog
Home » ArchivesArchieven » November 2003 » Friday, 14 November 2003Vrijdag 14 November 2003

[Previous entry: "Thursday, 13 november 2003Donderdag 13 november 2003"] [Next entry: "Saturday, 15 November 2003Zaterdag 15 November 2003"]

11/14/2003: "Friday, 14 November 2003Vrijdag 14 November 2003"


A week in America already. Time Flies when you're having fun!Alweer een week in Amerika. Time Flies when you're having fun!
Miriam had to admit that initially she was very afraid that she would miss the kids very much. Now we're here it isn't that bad. Of course there are sufficient moments that we think of them and miss them. But the, mainly by email, daily contact with home helps a lot.Ik moet bekennen dat ik van te voren enorm bang was de kinderen ontzettend te gaan missen. Nu we hier zijn valt dat eigenlijk wel mee. Tuurlijk er zijn genoeg momenten dat ik aan ze denk en ze mis. Maar het, hoofdzakelijk per email, contact houden met thuis scheelt al een hoop.

Today was going to be a kind of a resting day (read: We're not going to one of the parls...) We started the day, well Miriam did, by rising early and finishing yesterday's report. There is no better time for that.Vandaag werd een beetje een soort rustdag voor ons (lees: we gaan niet naar een van de parken…) We zijn de dag begonnen, nouja ikzelf dan, met optijd opstaan om het verslag van de vorige avond te maken. Een ander tijdstip heb ik er gewoon niet voor.
Earlier this week we booked a Priority Seating at Disney for a Character Breakfast. We had a coupon for that (florida fun in the sun pas). Only we had a slight misunderstanfing. Miriam thought we would go to the Grand Floridian and I thought we were going to O'hana in the Polynesian. A quick search for the confirmation slip proved that I was right. Miriam was a bit migged, as she wanted to go eat at the Grand Floridian. That's what we agreed upon! I checked the Internet to see which restaurant had the best reviews, and that proved to be O'hana. Oh well, let's go there then. Whatever happens, Miriam does want to have a look at the Grand Floridian (which is Disney's most luxurious resort).We hadden eerder deze week een reservering gemaakt op Disney voor een Characters breakfast. We hadden hier een coupon van (florida fun in the sun pas). Alleen er was wat misverstand over. Ik dacht dat we naar het Grand Floridian gingen en Cesco dacht dat we naar O’hana gingen in het Polynesian hotel. Even zoeken naar de reserveringscoupon en bleek dat Cesco gelijk had. Ik was eigenlijk een beetje boos, ik wilde namelijk in het Grand Floridian gaan eten. Zo hadden we het ook samen afgesproken! Cesco heeft even op internet gekeken welk restaurant het beste uit de bus kwam en dat bleek O’hana te zijn. Nouja dan toch maar daar naar toe. Ik wil so wie so nog wel een keertje gaan kijken in het Grand Floridian (is het meest luxe resort van Disney).
We drove the car to the Polynesian resort. At the entrance we got a 3 hour parking ticket. There are people who park at the hotels to evade paying parking fees. And this resort is at the Magic Kingdom monorail...Met de auto naar het Polynesian hotel gereden. Bij de ingang kregen we een coupon waarmee we voor 3 uur toegang hadden tot dit hotel. Er zijn namelijk mensen die hun auto parkeren bij een hotel om zo de parkeertoegang te ontlopen. En dit hotel ligt aan de monorail van het Magic Kingdom…Table with a Royal view!Mickey waffles...
There was a cosy bustle at the restaurant, and we got a pager from the hostess. When a table was available it would vibrate and make noise. That was very quickly. We got a table with the best view, as our waitress told us. And she was right. She reminded us a bit of Sophia of The Golden Girls!Het was gezellig druk in het restaurant en we kregen een pager mee. Als deze begon te trillen en geluid te maken was er een tafeltje voor je vrij. Dat was al vrij snel. We kregen een tafeltje met het mooiste uitzicht zei de serveerster. En ze had gelijk. Ze deed ons een beetje aan Sophia denken van de Golden Girls!
... and tha Mouse himself!Chip and Dale, the Polynesian warriorsIn the restaurant (Hawaiian style) were Goofy, Chip, Dale and Mickey. In Hawaiian clothes. They visited all tables one by one, so there was no need to run around the restaurant.In het restaurant (Hawaiian style) waren Goofy, Knabbel, Babbel en Mickey aanwezig. In hun Hawaiiaanse outfit. Ze kwamen een voor een bij je tafeltje zodat je niet door het restaurant hoefde te rennen.
The breakfast was great. You get a big skillet with all kinds of food. ANd if you wanted more... You got it. They had sausages, bacon, Scrambled eggs, Mickey wafles and a kind of muffin like bread. Really very nice (except for the sausages, which Miriam does not like)Het ontbijt was enorm lekker. Je kreeg een enorme pan met van alles en ng wat erop. En als je meer luste… kreeg je dat ook. Er waren sausages, bacon, scrambled eggs, Mickey waffels en een soort muffin brood. Echt heerlijk allemaal (op de sausages na, die lust ik nu eenmaal niet)

And Goofy too!


After breakfast we browsed the hotel shops. Miriam found a great pareo. It is great when you go swimming. That way you have something to wrap around you. On of the cast members was originally Dutch, and spoke with us in Dutch. We talked a bit more with her, Unfortunately for her we did not have any tipically Dutch treats with us. Otherwise Miriam would have given her some. It was such a nice lady.Na het eten hebben we nog even in de hotelshop gekeken. Ik vond er een enorm leuke Pareo. Is makkelijk als je gaat zwemmen. Kun je snel iets omslaan. Een van de verkoopsters hier was een Nederlandse en sprak ons in het Nederlands aan. We hebben nog even met haar staan praten. Ik had, helaas voor haar, geen Nederlandse snoepjes bij me. Anders had ik haar die gegeven! Hele aardige dame was het.

We wanted to take a look in the Millenia Mall. It was said to be a very special mall. It was indeed a nice mall. The shops however were not the kind we would normally shop (all very expensive brands). One of the more moderate shops was Macy's. Here we purhcased a real nice jogging/training set (pats, jacket and romper). We saw another nice set, but they did not have that in his size anymore. We were lucky too! The sets were reduced by 40%.We wilde vandaag een kijkje nemen in de Millenia Mall. Het scheen nogal een bijzondere Mall te zijn. Het was een mooie Mall dat zeker. Maar de winkeltjes waren niet echt het soort waar wij zouden winkelen (allemaal enorm dure merken). Een van de wat normalere winkels was Macy’s. Hier hebben we voor Geordi een enorm leuk jogging/trainingspakje (broek, jasje en rompertje) gekocht. We zagen nog een leuk setje hangen, maar die hadden ze niet meer in zijn maat. We hadden nog mazzel ook! De setjes waren met 40% goedkoper.

We walked around in the mall a bit more and after eating a delicious (yummie!) ice-cream we went on. We made a stop at the Target, where we bought 2 CD's with DIsney music. It's such fun to listen to that.We hebben even rondgelopen in de Mall en na een heerlijk (mjamie) ijsje gegeten te hebben zijn we verder gegaan. We hebben een stop gemaakt bij de Target. Hier hebben we 2 cd’s met Disney muziek gekocht. Is zo leuk om naar te luisteren.

Then the search began for Crafts and Stuff (hobby store). That was more in to Downtown Orlando. It was quite a search (we initially drove completely the wrong way), but finally found it. There were quite some niced shops there. The hobby shop itself did not compare to Micheal's earlier this week. But still some nice beads. Yes, even here we think of the dolls! Miriam saw some nice dolls clothes in the German shop earlier this week. In Disney style with a DIsney price: $ 75. She made a few pictures, so she can have a look back home whether she can make them herself...Opzoek naar Crafts and Stuff (hobbywinkel). Deze zat meer Downtown Orlando. Het was even zoeken (we waren behoorlijk verkeerd gereden) maar hebben het uiteindelijk gevonden. Er zaten daar best een aantal leuke winkeltjes. Het hobbywinkeltje zelf stelde, na Micheals van de week, niet echt veel voor. Maar toch wat leuke kraaltjes, ja ook hier wordt aan de pop gedacht! Zag van de week overigens in Paveljoen Duitsland leuke kleertjes voor de pop. Was in Disney style met een Disney prijs: $75,-. Ik heb er een paar foto’s van gemaakt, kijk ik thuis wel of ik het zelf maken kan…

We had to drive the entire stretch, with a lot of traffic lights, back again. We were on East Colonial Drive and now had to go to West Colonial Drive. And ofcourse here too it was almost at the other end. There was a Disney Store there where we wanted to have a look. Each Disney Store has a different range of products than those on the parks. The cast member told us that, with an exception of the movies, all merchandise was 20% off. Even on discounted products. That was good luck! We saw for Geordi (it's really his day today!) a Winnie the Pook finger doll theater. We had had it in our hands earlier this week. But now it was discounted by half AND an extra 20% off. We could not let that pass. And it was the last one too! In the Disney Store we also found part 3 of the CD series we gave ourselved earlier this morning. Double luck.We moesten het hele rot eind met enorm veel stoplichten weer terug rijden. We zaten op de East Colonial Drive en moesten nu naar de West Colonial Drive. Natuurlijk weer bijna aan het einde. Hier zat een Disney Store waar we alletwee even wilden kijken. Disney Stores hebben een heel ander assortiment dan ze op het park verkopen. De verkoopster attendeerde ons erop dat vandaag, met uitzondering van films, 20% korting gegeven werd. Ook op al reeds afgeprijsde artikelen. Dat was boffen! We zagen voor Geordi (het was echt zijn dag vandaag!) een Winnie the Pooh theater met vingerpoppetjes. Hadden we al eerder van de week mee in ons handen gestaan. Maar nu was hij EN voor de helft afgeprijst EN nog eens 20% er van af. We konden het dus nu niet laten staan. Het was ook nog eens de laatste! In the Disney Store vonden we ook nog deel 3 van de cd’s serie die we ons vanmorgen kado hebben gedaan. Dubbel boffen dus.

We strolled a bit around West Oaks Mall and then went back to our hotel. Near the hotel is the Golden Corral restaurant, where we had breakfast before. We wanted to have dinner there. We obviously weren't the only ones with that idea! It was pretty busy, and we had to wait apporximately 15 minutes. That was quite reasonable.We hebben de West Oaks Mall nog een beetje doorgelopen en zijn terug richting hotel gegaan. Vlakbij het hotel zit een Golden Corral restaurant, waar we al eerder een breakfast hadden. Daar wilde we graag gaan eten. We waren echter niet de enigste die dat wilden! Het was behoorlijk druk en we moesten ongeveer een kwartiertje wachten. Valt nog mee hoor.
The buffet offered the most delicious selection of food and we were very much able to make our own selections. That is the nice part of a buffet, you eat what you like or think will be nice. Miriam ate some roasted chicken. And a Potatoe baked in it's skin, nice as well (or so she says). Especially after all the french fries you get here with everything!Het buffet bood de meest heerlijke soorten eten aan en we hebben alletwee heel goed onze keuzes kunnen maken. Dat is zo fijn van buffet, je eet wat je lekker vind of lijkt. Ik heb heerlijk geroosterde kip op, mjammie. En een gepofte aardappel, ook zo lekker. Zeker na alle frites die je hier overal bij krijgt!
The dessert buffet was delicious too. To be honest way to unhealthy, but hey. As long as our bodies do not reach certain American's proportions it isn't that bad.Het dessert buffet was ook heerlijk. Eigenlijk veel te ongezond, maarja. Zolang ons figuur nog lang niet de Amerikaande proporties krijgt valt het nog wel mee.
Boy o boy, the way some people look!Man o man wat zien sommige mensen eruit hier. Dat die nog vooruit komen! En maar vreten, vreten en nog eens vreten. Borden helemaal vol gestapeld (liefst zoete troep!) en daar nog niet genoeg aan hebben.

After we both had our fill we returned to the hotel to visit Downtown Disney to check out the Pintraders to see whether we could find the Mickey and Soldier pin for me. This week I already missed out twice! I did find it, but the guy wanted 2 pins in return. ANd that is something we do not do. Honest trading is one pin for one pin, and not two for one!Nadat we alletwee voldaan waren zijn we naar het hotel gereden om vervolgens nog even in Downtown Disney bij de Pintraders te kijken of we vandaag Cesco zijn soldaat kunnen vinden. Van de week zat hij er tot 2 maal toe naast! Hij vond hem wel, alleen die man wilde er 2 pinnetjes voor terug hebben. En dat doen we dus niet. Eerlijk ruilen is een op een en niet twee op een!

We were done quickly and returned to the hotel. First quickly filled our mugs in the shop. I went on with translating and Miriam turned on the TV, to subsequently fall asleep...We waren dus al snel klaar en zijn terug naar het hotel gegaan. Eerst nog even onze bekers vullen in het supermarktje. Cesco is verder gegaan met de vertaling van de verslagen en ik ben tv gaan kijken, om vervolgens in slaap te vallen...
New Comment Nieuw Commentaar
Name:Naam:
E-Mail:
Homepage:
Smilies:
smile shocked sad
big grin razz *wink wink* hey baby
angry, grr blush confused
cool crazy cry
sleepy hehe LOL
plain jane rolls eyes satisfied